Бидний хийдэг зүйл

карьерын үнэлгээнд тодорхойлсон нөөц ашигласны төлбөр

АШИГТ МАЛТМАЛЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ …

2019-6-19 · Хоёр. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр ногдуулах борлуулалтын үнэлгээг тооцох 2.1. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр ногдох борлуулалтын үнэлгээг дараах байдлаар тооцно: 2.1.1.

Энэ журмын 2 дахь хэсэгт заасны дагуу тодорхойлсон борлуулалтын үнэлгээнд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47.3-47.5 дахь хэсэгт заасан хувь, хэмжээгээр ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр ногдуулна.

АШИГТ МАЛТМАЛЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ …

2019-6-19 · Хоёр. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр ногдуулах борлуулалтын үнэлгээг тооцох 2.1. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр ногдох борлуулалтын үнэлгээг …

7.2.28.ан амьтны нөөц ашигласны төлбөр; 7.2.29.түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр. 7.3.Тодорхой төрлийн татварын харилцааг энэ хууль …

Нөөц ашигласны төлбөр тушаасан баримтын хуулбар Нөөцийн хөдөлгөөний тайлангийн хуулбар Хилээр экспортод гаргасан бүтээгдэхүүний талаар гаалийн албанаас гаргасан …

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

2021-2-25 · Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр хураамжийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлтийн үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан Аудитын код: ХОА-2020/01/ГА 1

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗАР

2017-2-20 · 6 Улс орон нутгийн төсөвт оруулж байгаа татвар, төлбөр Хүснэгт -1 д/д Татварын төрөл Улс Аймаг Сум 1 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар √ 2 Ашигт малтмалын нөөц …

Тооцоонд ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр (АМНАТ)-ийг ТЭЗҮ-д тусгасан хувиар борлуулалтын орлогоос, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар (ААНОАТ)-ыг шаталсан …

Хэвлэх хувилбар

МАЛТМАЛЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР НОГДУУЛАХ БОРЛУУЛАЛТЫН ҮНЭЛГЭЭ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ (Засгийн газрын 2019 оны 342 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон) Нэг. Ерөнхий зүйл 1.1.

Тооцоонд ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр (АМНАТ)-ийг ТЭЗҮ-д тусгасан хувиар борлуулалтын орлогоос, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар (ААНОАТ)-ыг шаталсан хувиар (10 хувь, 25 хувь) тус тус тооцно.

7.2.28.ан амьтны нөөц ашигласны төлбөр; 7.2.29.түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр. 7.3.Тодорхой төрлийн татварын харилцааг энэ хууль болон тухайн төрлийн татварын хуулиар зохицуулна.

Хэвлэх хувилбар

Аж ахуйн нэгж тухайн сард экспортолсон нүүрсний ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр ногдуулах борлуулалтын үнэлгээг нүүрс борлуулах гэрээний үнийг үндэслэн тооцуулах …

Нөөц ашигласны төлбөр тушаасан баримтын хуулбар Нөөцийн хөдөлгөөний тайлангийн хуулбар Хилээр экспортод гаргасан бүтээгдэхүүний талаар гаалийн албанаас гаргасан мэдээ в.

Аж ахуйн нэгж нь тухайн сард экспортлосон, экспортлохоор ачуулсан нүүрс, төмрийн хүдэр, төмрийн хүдрийн баяжмалын ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр ногдуулах борлуулалтын үнэлгээг Засгийн газрын 2016 оны 81 ...

Энэ журмын 2 дахь хэсэгт заасны дагуу тодорхойлсон борлуулалтын үнэлгээнд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47.3-47.5 дахь хэсэгт заасан хувь, хэмжээгээр ашигт малтмалын …

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр (цаашид "АМНАТ" гэх) ... Энэ журмын 2 дахь хэсэгт заасны дагуу тодорхойлсон борлуулалтын үнэлгээнд Ашигт малтмалын тухай …

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗАР

2017-2-20 · 6 Улс орон нутгийн төсөвт оруулж байгаа татвар, төлбөр Хүснэгт -1 д/д Татварын төрөл Улс Аймаг Сум 1 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар √ 2 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр √ √ 3 Авто тээврийн болон өөрөө явах ...

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр (цаашид "АМНАТ" гэх) ... Энэ журмын 2 дахь хэсэгт заасны дагуу тодорхойлсон борлуулалтын үнэлгээнд Ашигт …

Аж ахуйн нэгж нь тухайн сард экспортлосон, экспортлохоор ачуулсан нүүрс, төмрийн хүдэр, төмрийн хүдрийн баяжмалын ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр ногдуулах …